Sedasiya
 

Pasiyentlərdə, xüsusilə azyaşlı uşaqlarda mövcud olan stomatoloji fobiya, həddən artıq nadinclik, müəyyən əqli və flziki qüsurlar zamanı onların sedasiya altında müalicə olunması məqsədəuyğundur. Bu zaman onların travma almasının qarşısı alınır. Böyük yaşlı pasiyentlər də sedasiya altında əməliyyat oluna bilər. Sedasiyaya müəyyən sağlamlıq göstəricilərinə əsasən göstəriş verilir, klinik şəraitdə stomatoloq otağında xəstə yatızdırılır, əməliyyatdan sonra çox qısa müddətdə oyanır və gedişatı xatırlamır.